0967.800.800

08.6275.8888

750.000 đ 650.000 đ
- 13%
890.000 đ 790.000 đ
- 11%
1.000.000 đ 890.000 đ
Sữa Ong Chúa Golden Health (1600mg x 365 viên) - 11%
3.069.000 đ 2.400.000 đ
- 22%
850.000 đ 790.000 đ
Sữa Ong Chúa No.63.1 - 7%
1.350.000 đ 1.190.000 đ
Sữa Ong Chúa No.63.2 - 12%

MỌC MI,MÀY, TÓC MỌC MI,MÀY, TÓC

2.500.000 đ 2.400.000 đ
- 4%
2.200.000 đ 2.000.000 đ
- 9%
1.500.000 đ 1.250.000 đ
- 17%
1.900.000 đ 1.750.000 đ
Revitalash - 8%